Xác suất của biến cố – Môn Toán lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thanh Tùng (giáo viên môn Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về ” Xác suất của biến cố”.

Tham khảo thêm:

1. Xác suất của biến cố

Xét phép thử ngẫu nhiên T và một số biến cố A liên quan tời phép thử đó. Ta tiến hành lặp đi lặp lại N lần phép thử T và thống kê số lần xuất hiện của A.

Xác suất của biến cố A được định nghĩa như sau:

2. Tính chất của xác suất

  • P(AB)=P(A)+P(B) nếu A và B xung khắc với nhau.

Hệ quả: Với mọi biến cố A, ta luôn có 

3. Quy tắc cộng xác suất

Nếu hai biến cố A và B xung khắc: 

Nếu A và B là hai biến cố tùy ý cùng liên quan đến một pheps thử: 

Cho k biến cố A1, A2,…, Ak đôi một xung khắc. Khi đó: 

4. Quy tắc nhân xác suất

Hai biến cố A và B độc lập nếu xảy ra (hay không xảy ra) của A không làm ảnh hưởng đến xác suất của B.

Hai biến cố A và B độc lập <=> 

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Toán lớp 11.