Điện năng là gì? Công suất điện – Môn Lí lớp 11

0

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ LỘ TRÌNH HỌC 4 BƯỚC bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOP THẦY CÔ NỔI TIẾNG - GIÀU KINH NGHIỆM

✅CAM KẾT TIẾN BỘ 100% - đồng hành cùng con xuyên suốt quá trình học

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

1. Điện năng tiêu thụ và công suất điện

  • Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch:

– Một dòng điện có cường độ I, sau một thời gian t sẽ sinh ra một điện lượng  di chuyển trong đoạn mạch, khi đó lực điện một công là:

Trong đó:

U: hiệu điện thế đặt vào 2 đầu đoạn mạch (V)

q: lượng điện tích dịch chuyển (C)

I: cường độ dòng điện trong mạch (A)

t: thời gian điện tích dịch chuyển (s)

– Công của lực điện khi dịch chuyển có hướng các điện tích là đại lượng dùng để đo lượng điện năng một đoạn tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

  • Công suất điện của một đoạn mạch: Là công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch đó, có  trị số bằng điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. Hoặc bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó:

2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua:

  • Định luật Jun len xơ:

– Điện năng một đoạn mặc tiêu thụ sẽ biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng trong nếu đoạn mạch (hoăc vật dẫn) đó chỉ có điện trở thuần R (với ).

– Nhiệt lượng tỏa ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

  • Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua: Đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó, được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

3. Công và công suất của nguồn điện.

  • Công của nguồn điện

Theo định luật bảo toàn năng lượng , điện năng tiêu thụ trong toàn mạch bằng công của các lực lạ bên trong nguồn điện. Ta có công thức tính công Ang của một nguồn điện khi tạo thành dòng điện có cường độ I chạy trong toàn mạch sau một thời gian t là:

  • Công suất của nguồn điện: Đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của nguồn điện đó, được xác định bằng công của nguồn điện để thực hiện trong đơn vị thời gian. Công suất nguồn điện chính bằng công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch: