Truyền tin qua xinap – Môn Sinh học – Lớp 11

0

Ở video này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài “Truyền tin qua xinap “.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

✅ Lộ trình học 4 bước bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên suốt quá trình học tập của học sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

1, Khái niệm xinap.

Xinap là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc với các tế bào khác như: tế bào cơ, tế bào tuyến… có vai trò dẫn truyền xung thần kinh.

Xinap có 2 loại: xinap điện và xinap hóa học.

2, Cấu tạo xinap.

Cấu tạo xinap: màng trước, màng sau, khe xinap vầ chùy xinap.

Chùy xinap có các bọc chứa chất trung gian hóa học.

Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axetincolin và noradrenalin.

3, Quá trình truyền tin qua xinap.

Gồm các giai đoạn sau:

  • Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap làm Ca2+ đi vào trong chùy xinap.
  • Ca2+ làm cho các bọc chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hóa học đi qua khe xinap đến màng sau.
  • Chất trung gian hóa học axetycolin gắn vào thụ thể ở màng sau xinap làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động hình thành và lan truyền đi tiếp.

Xung thần kinh chỉ truyền đi một chiều vì màng sau của xinap không có chất axetyncolin, màng trước không có các thụ thể.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 11.