Điều chế kim loại – Môn Hóa lớp 12

0

Để điều chế kim loại, người ta khử ion kim loại thành nguyên tử. Các phương pháp điều chế kim loại như:

1, Phương pháp thủy luyện.

Đối tượng: Kim loại có mức độ hoạt động trung bình và yếu.

Phương pháp: Khử kim loại cần điều chế bằng những kim loại có tính khử mạnh như Fe, Zn,..

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

2, Phương pháp nhiệt luyện.

Đối tượng: Kim loại có hoạt động trung bình.

Phương pháp điều chế: Khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử thông thường như H2, Al, C, CO,..

3, Phương pháp điện phân.

  • Điện phân nóng chảy: Kim loại có mức độ hoạt động mạnh.

Phương thức điều chế: Sử dụng dòng điện một chiều khử ion kim loại trong chất điện li nóng chảy như oxit, hidrooxit, muối halogenua.

  • Điện phân dung dịch: Kim loại yếu.

Phương thức điều chế: Sử dụng dòng điện một chiều khử ion kim loại yếu trong dung dịch muối.

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 12.