AN EXCURSION – Môn Tiếng anh – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) tìm hiểu về bài “AN EXCURSION”.

 A.  Vocabulary.

  1. cave: hang động.
  2. rock formation: cấu tạo đá.
  3. go on an excursion: đi thám hiểm.
  4. campfire: đốt lửa trại.
  5. get my parents’ permission: sự cho phép của bố mẹ.
  6. persude = convince: thuyết phục ai đó.

B. Grammar.

Thì hiện tại tiếp diễn: dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay tại thời điểm nói hay xung quanh thời điểm nói, và hành động chưa chấm dứt.

Công thức:

  • (+) S + am/ is/ are + V-ing.
  • (-) S + am/ is/ are + not + V-ing.
  • (?) Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Dấu hiệu: now, at the moment, next week,….

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 10.