TECHNOLOGY AND YOU – Môn Tiếng anh – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) tìm hiểu về bài “TECHNOLOGY AND YOU”.

 A.  Từ vựng.

 1. technology: công nghệ.
 2. scenic: phong cảnh đẹp.
 3. miraculous: ngạc nhiên
 4. device: thiết bị.
 5. accuracy: sự chính xác.
 6. electronic storage device: thiết bị lưu trữ.
 7. data: dữ liệu.
 8. request for leave: đơn xin phép
 9. interact (with): tương tác
 10. communicator: công cụ giao tiếp
 11. entertainment: giải trí

B. Grammar.

Thì hiện tại hoàn thành: Diễn tả hành động chưa kết thúc, hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn còn xảy ra ở hiện tại hoặc có liên hệ và ảnh hưởng tới tương lai.

Dấu hiệu: for, since, today, this week, already, just, ever, never,…

Cấu tạo:

 • (+) S + have/has + P2
 • (-) S + haven’t/hasn’t + P2
 • (?) Have/Has + S + P2?

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 10.