THE STORY OF MY VILLAGE- Môn Tiếng anh – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) tìm hiểu về bài “THE STORY OF MY VILLAGE”.

A.  Vocabulary.

 • make ends meet: đủ kiếm sống
 • in need of many things: cần nhiều thứ.
 • bettering one’s life: cuộc sống tốt đẹp hơn
 • bumper crops: mùa màng bội thu.
 • cash crops: trồng để bán.

B. Grammar.

*Câu gián tiếp:

Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp: Lùi 1 thì trước nó.

 • today -> that day
 • now -> then
 • tonight -> that night
 • last -> the before/the privious
 • yesterday -> the day before
 • ago -> before
 • last week -> the week before
 • next year -> the following year
 • tomorrow -> the next day/the following day
 • here -> there
 • this -> that
 • these -> those

*Câu điều kiện loại 1: If + thì hiện đại đơn, thì tương lai đơn.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 10.