Giá trị lượng giác của một cung – Môn toán lớp 10

0

TOPCLASS10  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ Chuyển cấp nhẹ nhàng, chinh phục mọi bộ SGK - Bứt phá điểm 9,10

✅ Mô hình học tập 4 bước toàn diện: HỌC - LUYỆN - HỎI - KIỂM TRA

✅ Đội ngũ giáo viên luyện thi hàng đầu 16+ năm kinh nghiệm

✅ Dịch vụ hỗ trợ học tập đồng hành xuyên suốt quá trình học tập

1, Định nghĩa.

Cho đường tròn lượng giác: 

Cung AM có số đo:  

Tung độ M gọi là sin của anpha: 

Hoành độ M gọi là cos của anpha: 

Kí hiệu:   (cosα0)  (sin)

Chú ý: giá trị lượng giác của cung lượng giác cũng là giá trị lượng giác của góc lượng giác.

2, Hệ quả.

Với: 

*Bảng xác định dấu của các giá trị lượng giác: 

*Các hệ thức lượng giác: 

3, Giá trị lượng giác của các cung đặc biệt có liên quan.

+ Cung đối nhau: 

+ Cung bù nhau: 

+ Cung hơn nhau: 

+ Cung phụ nhau: