Kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024 đã được Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.

0

GD&TĐ – Bộ GD&ĐT chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học, đặc biệt là kế hoạch tuyển sinh ngành giáo dục mầm non.

Hình ảnh minh họa

Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 về kế hoạch tuyển sinh Đại học – Cao đẳng, nhằm đảm bảo quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh thực hiện đúng quy định hiện hành; đảm bảo công tác cho tuyển sinh năm của 2024 diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế và các văn bản liên quan; tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và cơ sở đào tạo. Kế hoạch được ban hành để cơ sở đào tạo, thí sinh và các bộ phận liên quan triển khai đồng bộ, chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể của tổ chức, cá nhân.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT từ ngày 18/7 theo kế hoạch và được điều chỉnh nguyện vọng, không giới hạn số lần, đến 17h00 ngày 30/7.

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 31/7 đến 17h00 ngày 6/8.

Bộ GDĐT sẽ công bố điểm sàn với khối ngành sức khỏe và sư phạm chậm nhất vào ngày 21/7. Từ ngày 13/8 đến 17h00 ngày 17/8 sẽ xử lý nguyện vọng xét tuyển của thí sinh.

Các trường phải công bố điểm chuẩn trước 17h00 ngày 19/8 và thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1, như vậy là sẽ sớm hơn so với năm ngoái 3 ngày. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến và hoàn thành trước 17h00 ngày 27/8 để đảm bảo công tác tuyển sinh của các trường.

Để đảm bảo tính công bằng đối với tất cả các thí sinh tham gia dự tuyển, Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch, triển khai cụ thể tổ chức thi tuyển, trong đó phải đảm bảo thống nhất với kế hoạch chung và được công khai, minh bạch, để xã hội, cơ quan quản lý giám sát.

Để tránh trường hợp mất cơ hội dự tuyển do không nắm được thông tin, những quy định không liên quan công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo. Để thí sinh có thể đưa ra những quyết định đúng theo nhu cầu, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp cho thí sinh thông tin đúng thời gian, đầy đủ, rõ ràng, chính xác, nhất quán.

Đối với Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp triển khai các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ. Chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện Quy chế tuyển sinh và quy định của pháp luật theo chức năng nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, thì phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ GDĐT để xem xét hướng giải quyết.

Để đảm bảo công tác tuyển sinh CSĐT cần.

– ban hành quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo để cụ thể hóa những quy định của Quy chế tuyển sinh cho các hình thức đào tạo, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đó.

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo đề án, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;  đối với toàn bộ công tác tuyển sinh phải có trách nhiệm giải trình với Bộ GDĐT, các cơ quan có thẩm quyền và xã hội khi được yêu cầu.

Xem chi tiết tại đây