Khúc xạ ánh sáng – Môn Lí lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Đỗ Ngọc Hà (giáo viên môn Vật lý tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Khúc xạ ánh sáng”.

1, Sự khúc xạ ánh sáng.

a, Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Hiện tượng lệch phương (gãy) của các tia sáng khi xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Trong đó:

  • SI: tia tới, I: điểm tới.
  • IS’: tia phản xạ.
  • IR: tia khúc xạ.
  • NN’: pháp tuyến của mặt phân cách.
  • i: góc tới. i’ góc tới (i=i’)
  • r: góc khúc xạ.

b, Định luật khúc xạ ánh sáng.

Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.

Tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ là một hằng số với 2 môi trường trong suốt nhất định.

2, Chiết suất của môi trường.

a, Chiết suất tỉ đối n21 là: 

  • n21>1 thì i>r: tia khúc xạ gần pháp tuyến hơn tia tới.
  • n21<1 thì i<r: tia khúc xạ xa pháp tuyến hơn tia tới.

b, Chiết suất tuyệt đối.

Chiết suất tỉ đối của môi trường đó với chân không gọi là chiết suất tuyệt đối.

Chiết suất của chân không =1

Chiết suất của không khí gần =1.

Hệ thức giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối:

c, Nhận xét:

n21>1 => n2>n1; sin i>sin r => i>r: môi trường chiết quang hơn môi trường.

n21<1 => n2<n1; sin i<sin r => i<r: môi trường kém chiết quang hơn môi trường.

Hệ thức giữa chiết suất tỉ đối và vận tốc truyền ánh sáng trong các môi trường:

Định luật khúc xạ ánh sáng: 

Chiết suất của một môi trường: n=c/v

3, Tính thuận nghịch trong sự truyền ánh sáng.

Ánh sáng truyền theo đường nào thì sẽ truyền ngược lại theo hướng đó.

Vậy nên: 

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.