Tự cảm là gì? – Môn Lí lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Đỗ Ngọc Hà (giáo viên môn Vật lý tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Tự cảm”.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

✅ Lộ trình học 4 bước bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên suốt quá trình học tập của học sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

1, Từ thông riêng qua một mạch kín

Dòng điện chạy qua từ thông riêng qua một mạch kín:

Độ tự cảm của một ống dây:

Đơn vị của độ tự cảm là henri (H):

2, Hiện tượng tự cảm.

Hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch được gây ra bời sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch gọi là hiện tượng tự cảm.

3, Suất điện động tự cảm:

a, Suất điện động tự cảm: là suất điện động cảm ứng trong mạch xuất hiện do hiện tượng tự cảm.

Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

b, Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm.

4, Ứng dụng.

  • Ứng dụng trong các mạch điện xoay chiều.
  • Trong các mạch điện xoay chiều có mạch dao động và các máy biến áp, cuộn cảm đóng vai trò quan trọng.