Suất điện động cảm ứng – Môn Lí lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Đỗ Ngọc Hà (giáo viên môn Vật lý tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Suất điện động cảm ứng”.

1, Suất điện động cảm ứng trong mạch kín.

+ Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

+ Định luật Fa-ra-đây:

  • Trong mạch kín, độ lớn của suất điện động cảm ứng tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó.
  • Suất điện động cảm ứng: 
  • Độ lớn: 

2, Quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ.

  • Chiều của suất điện động cảm ứng ngược chiều với chiều của mạch khi eC <0.
  • Chiều của suất điện động cảm ứng ngược chiều với chiều của mạch khi eC >0.

3, Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ.

Trong mạch kín (C) được đặt trong từ trường không đổi, để tạo sự biến thiên của từ thông qua mạch (C), cần có một ngoại lực tác dụng vào (C) để thực hiện một dịch chuyển nào đó của (C) và ngoại lực này sinh ra một công cơ học => Xuất hiện điện năng.

=> Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ là quá trình chuyển hóa cơ năng thành điện năng.

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.