Loài và quá trình hình thành loài – Môn Sinh học – Lớp 12

0

Ở video này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài “Loài và quá trình hình thành loài”.

KHÓA ÔN CHUYÊN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

NHANH CHÓNG LẤP LỖ HỔNG KIẾN THỨC - TỰ TIN NHẬP CUỘC ĐƯỜNG ĐUA ĐẠI HỌC

✅ Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo từng chuyên đề thi tốt nghiệp THPT

✅ Cung cấp các phương pháp làm bài hiệu quả theo từng chuyên đề THPT

✅ Lưu ý các lỗi sai thường gặp và tips, mẹo gia tăng tốc độ làm bài

✅ Đầy đủ các môn Toán - Lí - Hóa - Anh - Văn - Sinh - Sử - Địa - GDCD

✅ Học phí chỉ 50K/chuyên đề

I. Khái niệm loài.

Loài là nhóm các cá thể, quần thể có khả năng sinh sản, sinh ra con lai hữu thụ, cách li sinh sản với quần thể khác.

Cách li sinh sản không dùng được với sinh sản vô tính, xác định cách li sinh sản không hề đơn giản.

Để phân biệt các loài có thể kết hợp các tiêu chuẩn khác như hình thái, di truyền,…

Các hình thức cách li sinh sản:

  • Cách li trước hợp tử: Không giao phối được do cách li nơi ở, cách li tập tính, cách li mùa vụ, cách li cơ học.
  • Cách li sau hợp tử: Giao phối được nhưng hợp tử không hình thành hoặc phôi chết, con sinh ra bất thụ.

 II. Quá trình hình thành loài.

1, Hình thành loài khác khu vực địa lí.

  • Mỗi loài có một khu vực phân bố riêng về mặt địa lí.
  • Các loài phân bố cùng trong một khu vực địa lí thì lại thích nghi với những điều kiện sinh thái nhất định.

2. Hình thành loài cùng khu vực địa lí.

a, Hình thành loài bằng cách li tập tính.

Đột biến tập tính giao phối làm thay đổi tập tính loài. -> Các quần thể mới, cũ không giao phối được nên hình thành loài mới.

b, Hình thành loài bằng cách li sinh thái.

Quần thể gốc thích nghi với các ổ sinh thái khác nhau và chọn lọc tự nhiên  tác động tích lũy các biến dị theo các hướng mới. Khi cách li sinh sản quần thể gốc sẽ hình thành quần thể mới.

c, Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hóa.

  • Hình thành loài bằng cách tự đa bội: 3n, 5n, 4n,…
  • Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hóa: n1+n2->lưỡng bội->2n1+2n2.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 12.