Lý thuyết về công của lực điện – Môn Lí lớp 11

0

1. Công của lực điện

  • Lực tác dụng lên một vật điện tích đặt trong điện trường đều: 
  • Công của lực điện trong điện trường đều:

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ LỘ TRÌNH HỌC 4 BƯỚC bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOP THẦY CÔ NỔI TIẾNG - GIÀU KINH NGHIỆM

✅CAM KẾT TIẾN BỘ 100% - đồng hành cùng con xuyên suốt quá trình học

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

Công của lực điện trường trong di chuyển của điện tích trong điện trường đều từ điểm M đến điểm N không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối, công của lực điện được tính như sau:

  • Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kỳ: Không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, vì vậy trường tĩnh điện là 1 trường thế.

2. Thế năng của điện tích trong điện trường

  • Khái niệm: Thế năng của điện tích tại một điểm trong điện trường là khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích tại điểm đó.
  • Các công thức: 
  • Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q:

Thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường tỷ lệ thuận với q, công thức: 

Trong đó: VM là hệ số tỷ lệ không phụ thuốc q mà chỉ phụ thuộc vào vị trí M trong điện trường.

Công thức lực điện và độ giảm thế năng của điện tích có trong điện trường: Một điện tích q di chuyển từ M đến N trong một điện trường, thì công mà lực điện trường tác dụng lên điện tích đó sinh ra bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường. Công thức: