Lý thuyết về hiệu độ âm điện và liên kết hóa học – Môn Hóa lớp 10

0

1. Hiệu độ âm điện và liên kết cộng hóa trị không cực

Trong các phân tử tạo thành bởi hai nguyên tử có cùng một nguyên tố hóa học như hidro, oxi, clo…hiệu độ âm điện của các nguyên tử tham gia liên kết bằng 0. Đó chính là liên kết cộng hóa trị thuần túy.

Liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết khi các nguyên tử tham gia liên kết có hiệu độ âm điện nhỏ hơn 0,4 và độ phân cực của liên kết có giá trị nhỏ đến mức trong thực tế không xác định được.

Quy ước: Khi hiệu độ âm điện của hai nguyên tử nằm trong khoảng 0 đến nhỏ hơn 0,4 thì liên kết cộng hóa trị được gọi là không cực

2. Liên kết cộng hóa trị có cực

Liên kết cộng hóa trị có cực là liên kết mà cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử tham gia liên kết, được tạo thành giữa các nguyên tử có hiệu âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

Hiệu độ âm điện càng lớn thì độ phân cực càng mạnh.

3. Hiệu độ âm điện và liên kết ion

Khi hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử tham gia liên kết lớn hơn hoặc bằng 1,7, nguyên tử có độ âm điện lớn (có khả năng hút electron mạnh) đủ khả năng nhận hoàn toàn electron của nguyên tử liên kết với nó để trở thành ion âm. Nguyên tử mất electron sẽ trở thành ion dương (sảy ra sự tạo thành liên kết ion).

=> Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử tham gia liên kết có thể dự đoán được một liên kết hình thành thuộc loại liên kết ion, liên kết cộng hóa trị có cực hoặc liên kết cộng hóa trị không cực.