Lý thuyết về sự chuyển động của electron trong nguyên tử – Môn Hóa lớp 10

0

1. Sử chuyển động của electron trong nguyên tử

Trong nguyên tử, các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân không theo một quỹ đạo xác định nào.

Đối với nguyên tử hiđro, sự chuyển động của electron có thể hình dung như một đám mây tích điện âm.

2. Obitan nguyên tử

Obitan nguyên tử là vùng không gian bao quanh nguyên tử chứa hầu như toàn bộ điện tích của đám mây.

 

Ví dụ về các obitan nguyên tử

Obitan nguyên tử được kí hiệu AOAO (Atomic Orbital)
Để cho tiện lợi và đơn giản, người ta cũng có thể biểu diễn obitan nguyên tử hiđro bằng một mặt cong nét liền thay cho hình ảnh các dấu chấm.

Biểu diễn obitan nguyên tử một cách đơn giản

3. Hình dạng các obitan nguyên tử

Obitan s có dạng hình cầu, tâm là hạt nhân nguyên tử.
Obitan p gồm 3 obitan px,pypx,py và pzpz có dạng hình số tám nổi. Mỗi obitan có sự định hướng khác nhau trong không gian, chẳng hạn obitan pxpx định hướng theo trục x, obitan pypy định hướng theo trục y….
Obitan d,f có hình dạng phức tạp hơn.