Mạch có RLC mắc nối tiếp – Môn lí lớp 12

0

1, Điện áp và tổng trở của mạch.

Điện áp và tổng trở của mạch có công thức như sau: 

Định luật Ohm cho mạch: 

Độ lệch pha của điện áp và cường độ dòng điện trong mạch là φ:

Vậy: 

Mạch có tính cảm kháng khi u nhanh pha hơn i góc φ do:

Giản đồ véc tơ (Giản đồ Frenen):

Mạch có tính dung kháng khi u chậm pha hơn i góc φ do: 

Giản đồ véc tơ (Giản đồ Frenen):

3, Hiện tượng cộng hưởng.

Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi: 

do đó: 

=> Dòng điện i cùng pha với điện áp u: