Nhận biết một số chất khí – Môn Hóa lớp 12

0

KHÓA ÔN CHUYÊN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

NHANH CHÓNG LẤP LỖ HỔNG KIẾN THỨC - TỰ TIN NHẬP CUỘC ĐƯỜNG ĐUA ĐẠI HỌC

✅ Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo từng chuyên đề thi tốt nghiệp THPT

✅ Cung cấp các phương pháp làm bài hiệu quả theo từng chuyên đề THPT

✅ Lưu ý các lỗi sai thường gặp và tips, mẹo gia tăng tốc độ làm bài

✅ Đầy đủ các môn Toán - Lí - Hóa - Anh - Văn - Sinh - Sử - Địa - GDCD

✅ Học phí chỉ 50K/chuyên đề

Khí

Thuốc thử

Hiện tượng

SO2 Nước Brôm dư Làm nhạt màu nước brom
CO2 Nước vôi trong ↓ trắng (vẩn đục nước vôi trong)
NO Màu sắc+không khí Không màu, hóa nâu vào không khí
NH3 Thử mùi+ giấy quỳ tím Mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm
H2S Thử mùi +  dung dịch Cu2+; Pb2+ Mùi trứng thối + ↓ đen CuS và PbS