Phụ huynh mách con mẹo học môn Hóa học 10 dễ như “ăn kẹo”

0

Phụ huynh có con vào lớp 10 cần biết những mẹo học Hóa dưới đây để giúp con “xử gọn” Hóa học dễ như “ăn kẹo” – môn học được coi là khó nhằn nhất trong chương trình lớp 10.

1. Giúp con ghi nhớ thứ tự bảng tuần hoàn

Thứ tự bảng tuần hoàn vô cùng khó nhớ, khi học con rất dễ nhầm lần. Các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn con học theo cách này:
Li bể bán cho năm ông phật nhỏ (Li Be B C N O F Ne)
Nàng may áo siêu phát xít cho ai không cần (Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca)
Nhóm IA: : Hi rô, li, na, không, rời bỏ, cộng sản, Pháp.(H,Li,Na,K,Rb,Cs,Fr)
Nhóm :IIA : Banh, miệng, cá, sấu, bẻ, răng.(Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra)
Nhóm :IIIA : Ba , anh lấy , gà ,trong , tủ lạnh.(B,Al,Ga,In,Tl)
Nhóm :IV : Chú, sỉ, gọi em, sang nhậu, phỏ bò.(C,Si,Ge,Sn,Pb)
Nhóm :V : ni cô, phàm tục, ắc, sầu, bi.(N,P,As,Sb,Bi)
Nhóm :VI : ông, say, “sỉn”, té, bò. (O,S,Se,Te,Po)
Nhóm :VII : Phải, chi, bé, yêu, anh. (F,Cl,Br,I,At)
Nhóm :VIII : Hằng, nga, ăn, khúc, xương, rồng .(He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn)

2. Giúp con viết đúng cấu hình electron (e) nguyên tử:

Muốn viết được cấu hình e nguyên tử, phải xác định được mức năng lượng. Vì vậy, các bậc phụ huynh chỉ cần hướng dẫn con xác định mức năng lượng gồm: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s2… theo nguyên tắc đường chéo và ghi nhớ câu: “Sáng sớm pha sữa, pha sữa, đi pha sữa, đi pha sữa”…….Tương đương với “s s p s p s d p s d p s….
Sau đó con ghép số vào sẽ ra ngay”.


3. Khuyên con thường xuyên làm thí nghiệm


Để học tốt được kiến thức Hóa học, bên cạnh việc nắm chắc kiến thức lý thuyết trong sách giáo khoa, các bậc phụ huynh cần khuyên con thường xuyên thực hàn các thí nghiệm Hóa học.

Thực hành thí nghiệm Hóa học sẽ giúp con hiểu được bản chất của vấn đề, biết vận dụng được các kiến thức lý thuyết trong sách.Ngoài ra khi thực hành thí nghiệm con sẽ dễ dàng nhớ được các hiện tượng và các chất sinh trong quá trình phản ứng, giúp ích cho con trong những bài tập cụ thể.
Để con thường xuyên được thực hành các thí nghiệm Hóa học, các bậc phụ huynh có thể lên mạng tải các app thí  nghiệm hóa học ảo về cho con thực hành như: App Portable Virtual Chemistry Lab, ChemLab, Chemical Reagent Calculator…

Nguồn ảnh: http://invitek.com.vn

4. Giúp con xác định được các dạng bài tập

Chương trình Hóa học lớp 11 sẽ có các dạng bài tập chủ yếu như viết phương trình thực hiện chuỗi phản ứng, nhận biết và giải thích hiện tượng, giải các bài toán. Đối với mỗi dạng bài sẽ có những cách làm bài khác nhau,vấn đề của các bậc phụ huynh là hãy giúp em thực hành thật nhiều từng dạng bài cụ thể, để nắm được cách làm.

Ví dụ như dạng bài tập viết chuỗi phản ứng: Các bậc phụ huynh cần hướng dẫn con nắm vững tính chất hóa học của từng chất, các điều kiện để phản ứng hóa học có thể xảy ra như có kết tủa, có bay hơi, tạo thành nước hoặc chất điện ly yếu.

Kiến thức Hóa học 10 rất phức tạp và khó nhớ, những mẹo học trên cũng chỉ một phần nào đó giúp các con ghi nhớ dễ dàng hơn kiến thức Hóa học mà thôi. Để con thực sự bứt phá được, con cần có một phương pháp học xuyên suốt cả một quá trình cũng như sự hỗ trợ đắc lực từ thầy cô, gia đình. Vì vậy, các bậc phụ huynh có thể tham khảo cho con lộ trình học tốt hóa học 10 của thầy Vũ Khắc Học. Khóa học sẽ giúp con nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong năm học lớp 10 này.