Quang hợp và năng suất cây trồng – Môn Sinh học – Lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài “Quang hợp và năng suất cây trồng”.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ LỘ TRÌNH HỌC 4 BƯỚC bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOP THẦY CÔ NỔI TIẾNG - GIÀU KINH NGHIỆM

✅CAM KẾT TIẾN BỘ 100% - đồng hành cùng con xuyên suốt quá trình học

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

Năng suất cây trồng là sản lượng sinh chất mà ta thu được từ cây trồng trên một đợn vị diện tích và đơn vị thời gian.

I. Các khái niệm cơ bản.

  • Năng suất sinh học là tổng sản lượng sinh chất (rễ, thân, lá, hoa, quả,…) của cây trồng trên một đợn vị diện tích và đơn vị thời gian.
  • Năng suất kinh tế là năng suất của các phần có giá trị kinh tế cao đối với con người, đây là một phần của năng suất sinh học.
  • Tỷ lệ chất khô có giá trị kinh tế trên năng suất sinh học có giới hạn khác nhau tùy loài.
  • Nhờ chọn lọc nhân tạo mà chọn lọc giống có tỷ lệ năng suất cao.

II. Phương thức làm tăng năng suất.

*Năng suất cây trồng phụ thuộc vào quang hợp (90%-95%), còn lại 5%-10% khoáng.

*Biện pháp tăng năng suất:

  • Tăng diện tích lá: biện pháp kĩ thuật, mật độ gieo trồng; cải tạo giống.
  • Tăng cường độ quang hợp: Phân bón, tưới tiêu, CO2,…;cải tạo giống, chọn giống.
  • Tăng năng suất kinh tế: Chọn giống, tạo giống mới có hệ số kinh tế cao; biện pháp kĩ thuật (nước, phân bón, phòng trừ sâu bệnh, dịch hại).

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 11.