Sinh sản hữu tính ở thực vật – Môn Sinh học – Lớp 11

0

Ở video này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài “Sinh sản hữu tính ở thực vật”.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

✅ Lộ trình học 4 bước bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên suốt quá trình học tập của học sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

I. Định nghĩa

 • Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có giảm phân và có quá trình thụ tinh giữa tinh trùng và trứng tạo thành hợp tử.
 • Đặc điểm của sinh sản hữu tính: Có giảm phân, có thụ tinh và tạo ra sự đa dạng.

II. Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa.

1. Hoa.

 • Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật.
 • Hoa được chia làm hai loại: Hoa đực và hoa cái.
 • Cấu tạo hoa: Cuống, đế, tràng hoa (cánh hoa), nhụy (đầu, vòi, bầu), chỉ nhị, bao phấn.

2. Hình thành giao tử.

 • Ở sinh noãn, từ 1 tế bào qua quá trình giảm phân tạo ra 4 tế bào con, sau 3 lần nguyên phân tạo ra 8 nhân.
 • Ở sinh hạt phân  từ 1 tế bào qua quá trình giảm phân tạo ra 4 tế bào con phát triển thành 4 hạt phấn.

3. Thụ phấn và thụ tinh ở thực vật.

 • Thụ phấn nhờ gió, côn trùng, nước miễn là hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy tạo ống dẫn. Nhân nguyên phân tạo ra nhân sinh sản và nhân ống phấn -> tinh tử 1 và tinh tử 2.
 • Thụ tinh: hai tinh tử theo ống phấn đi vào bao noãn. 1 tinh tử sẽ dung hợp với noãn tạo ra hợp tử, tinh tử còn lại kết hợp với tế bào trung tâm tạo ra tế bào 3n.

4. Sự phát triển tạo quả và hạt.

a. Tạo hạt

Hợp tử nguyên phân nhiều làn tạo thành phôi tạo rễ mầm, thân mầm, lá mầm. Tế bào trung tâm 3n phát triển thành nội nhũ. Vỏ bao noãn phát triển  thành vỏ hạt.

b. Hình thành quả.
 • Bầu nhụy phát triển thành quả bao lấy hạt.
 • Phân loại quả: quả khô đóng, quả khô mở, quả mọng nước, quả hạch,…
 • Quá trình chín: tế bào bao quanh quả chuyển hóa tạo thành phần thịt quả,..

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 11.