Hệ sinh thái – Môn Sinh học – Lớp 12

0

Ở video này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài “Hệ sinh thái”.

1, Khái quát chung về hệ sinh thái.

Hệ sinh thái là một cấu trúc hoàn chỉnh và tương đối ổn định bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh.

Đặc điểm của hệ sinh thái:

 • Hệ thống mở.
 • Tự điều chỉnh.
 • Liên tục tiến hóa.

2, Thành phần hệ sinh thái.

 • Yếu tố sinh sống: sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân hủy.
 • Sinh cảnh: khí hậu, địa chất, địa hình,…

3, Các hệ sinh thái phổ biến trên.

Hệ sinh thái tự nhiên:

 • Hệ sinh thái trên cạn.
 • Hệ sinh thái dưới nước.

Hệ sinh thái nhân tạo có bàn tay con người tác động: là một phần của tự nhiên và có sự can thiệp ít, nhiều của con người.

 • Nghèo loài.
 • Đồng tuổi.
 • Mới hình thành.
 • Thường được bổ sung vật chất từ bên ngoài.

4, Động học hệ sinh thái.

Sự vận động của dòng vật chất có 2 giai đoạn:

 • Dòng vật chất trong quần xã.
 • Dòng vật chất ngoài quần xã

Dòng năng lượng trong hệ sinh thái:

 • Sự vận động chất -> sự vận động của năng lượng.
 • Sự phân bố năng lượng trên trái đất, sinh vật chủ yếu sử dụng quang năng.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 12.