Sự điện li – Môn Hóa học – Lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Vũ Khắc Ngọc (giáo viên môn Hóa học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về Sự điện li.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

✅ Lộ trình học 4 bước bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên suốt quá trình học tập của học sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

1. Khái niệm.

* Thí nghiệm về sự điện li:

+ Nếu dùng nước cất -> đèn không sáng.

+ Nếu dùng dung dịch nước đường -> đèn không sáng.

+ Nếu dùng dung dịch nước muối -> đèn sáng.

-> Trong dung dịch NaCl có chứa các hạt mang điện

-> dung dịch NaCl dẫn được điện.

* Khái niệm:

  • Sự điện li là quá trình phân li của chất tan trong nước thành ion trong dung dịch (hoặc ở trạng thái nóng chảy).
  •  Chất điện li là chất mà phần tan trong nước phân li thành ion.

* Về tính chất hóa học, chất điện li gồm: Axit, bazo, muối, H2O.

2. Phân loại.

a. Chất điện li mạnh.

  • Chất điện li mạnh là những chất mà phần tan trong nước phân li hoàn toàn thành ion.
  • Về tính chất hóa học, chất điện li mạnh gồm: Axit mạnh, bazo mạnh, hầu hết muối.

a. Chất điện li yếu.

  • Chất điện li yếu là những chất mà phần tan trong nước phân li một phần thành ion, phần còn lại vẫn tồn đọng trong dung dịch dưới dạng phân tử.
  • Về tính chất hóa học, chất điện li yếu gồm: Axit yếu, bazo yếu, H2O.
  • Sự điện li trong điện li yếu là quá trình thuận nghịch có cân bằng hóa học và chuyển dịch.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Hóa học lớp 11.