Các công thức tổng và hiệu của hai vectơ – Môn Toán lớp 10

0

1, Tổng của hai vectơ

a, Định nghĩa của hai vectơ

b, Tính chất:

c, Quy tắc:

+ Quy tắc 3 điểm: Với 3 điểm A, B, C bất kỳ 

+ Quy tắc hình bình hành:

Ta có ABCD là hình bình hành, ta có:

2, Hiệu của 2 vectơ

a, Hiệu của vectơ đối: Vectơ có cùng độ dài và ngược hướng với nhau được gọi là 2 vectơ đối nhau.

VD: Như hình bình hành ABCD, có vectơ AB và vectơ CD là 2 vectơ đối nhau.

c, Chú ý: Với 3 điểm bất kỳ, ta luôn có

Trong đó (1) là quy tắc 3 điểm đối với tổng của hai vecto; (1) là quy tắc 3 điểm đối với hiệu của hai vecto

3, Áp dụng:

  • Có I là trung điểm của đoạn thẳng AB, ta có: 
  • G là trọng tâm của tam giác ABC, ta có: