Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt – Môn Lí lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Đỗ Ngọc Hà (giáo viên môn Vật lý tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt“.

1, Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài.

Cảm ứng từ của dòng điện thẳng biểu thị như sau:

Đường tròn nằm trong những mặt phẳng vuông góc với dòng điện và có tâm nằm trên dây dẫn là đường sức từ.

Chiều đường sức từ được xác định theo quy tắc nắm bàn tay phải.

Độ lớn cảm ứng từ biểu thị: 

2, Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn.

Từ trường của dòng điện tròn:

Đường thẳng vô hạn ở hai đầu của vòng tròn là đường sức từ đi qua tâm O, các đường khác là những đường cong có chiều đi vào mặt Nan và đi ra mặt Bắc của dòng điện tròn đó.

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm O của vòng dây biểu thị:

3, Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ.

Đường thẳng song song cùng chiều và cách đều nhau trong ống dây là các đường sức từ.

Cảm ứng từ trong lòng ống dây:

4, Từ trường của nhiều dòng điện.

Tổng các véc tơ cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra tại điểm bằng véc tơ cảm ứng từ tại một điểm do nhiều dòng điện gây ra.

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.