Ứng động – Môn Sinh học – Lớp 11

0

Ở video này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài “Ứng động”.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ LỘ TRÌNH HỌC 4 BƯỚC bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOP THẦY CÔ NỔI TIẾNG - GIÀU KINH NGHIỆM

✅CAM KẾT TIẾN BỘ 100% - đồng hành cùng con xuyên suốt quá trình học

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

 1, Khái niệm ứng động.

Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

Các loại ứng động:

  • Theo tác nhân kích thích: hóa ứng động, nhiệt ứng động, điện ứng động, quang ứng động,…
  • Theo hình thức sinh trưởng: ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng.

2, Vai trò của ứng động.

Ứng động trả lời các kích thích không định hướng đảm bảo sự tồn tại của thực vật.

3, Các kiểu ứng động.

a, Ứng động sinh trưởng.

Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động trong đó có các tế bào ở 2 phía đối diện nhau của cơ quan có tốc độ sinh trưởng khác nhau do tác động của kích thích không định hướng.

VD: hoa tuylip nở tùy vào nhiệt độ.

b, Ứng động không sinh trưởng.

Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào.

Ứng động không sinh trưởng có 2 loại là: Ứng động trương sức và ứng động tiếp xúc và hóa ứng động.

VD: ứng động tiếp xúc ở cây trinh nữ và bắt mồi cây nắp ấm.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 11.