Đường thẳng và mặt phẳng song song – Môn Toán lớp 11

0

Tham khảo thêm:

1. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Cho mặt phẳng P và đường thẳng a, ta có các trường hợp sau:

  • Mặt phẳng P và đường thẳng a không có điểm chung: 

  • Mặt phẳng P và đường thẳng a có 1 điểm chung: 

  • Mặt phẳng P và đường thẳng a có 2 điểm chung: 

 

2. Các định lí về đường thẳng và mặt phẳng song song

  • Nếu đường thẳng a không nằm trong mặt phẳng P và song song với một đường thẳng nào đó trong P thì a song song với P.

  • Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng P thì mọi mặt phẳng Q chứa a cắt P thì sẽ cắt theo một giao tuyến song song với a.

3. Hệ quả của đường thẳng, mặt phẳng song song

  • Nếu 2 mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng song song với đường thẳng đó.
  • Nếu đường thẳng song song với mặt phẳng thì nó song song với một đường thẳng nào đó trong mặt phẳng.
  • Nếu a và b là hai đường thẳng chéo nhau thì qua a có một và chỉ một mặt phẳng song song với b.

*Để chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng ta chứng minh đường thẳng đó song song với một đường thẳng thuộc mặt phẳng đó.

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.