Hai mặt phẳng song song – Môn Toán lớp 11

0

Tham khảo thêm:

1. Định nghĩa hai mặt phẳng song song là gì

Hai mặt phẳng song song với nhau nếu chúng không có điểm chung.

2. Tính chất của hai mặt phẳng song song

Đường thẳng a và b cắt nhau, a và b nằm trên mặt phẳng (P) và song song với mặt phẳng (Q) thì (P) // (Q).

Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng chỉ có một mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.

Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng (P) thì cũng cắt mặt phẳng song song với (P) và hai giao tuyến song song với nhau.

Hai mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyến song song những đoạn thẳng bằng nhau.

3. Định lí Talet trong không gian

Ba mặt phẳng đôi một song song chắn trên hai cát tuyến bất kì các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.