Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian – Môn Toán lớp 11

0

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ LỘ TRÌNH HỌC 4 BƯỚC bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOP THẦY CÔ NỔI TIẾNG - GIÀU KINH NGHIỆM

✅CAM KẾT TIẾN BỘ 100% - đồng hành cùng con xuyên suốt quá trình học

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

Tham khảo thêm:

1. Định nghĩa phép chiếu song song là gì

Cho mặt phẳng (P) và đường thẳng a cắt (P). Với mỗi điểm M trong không gian, đường thẳng đi qua M và song song với a cắt (P) tại M’ xác định.

Điểm M’ được gọi là hình chiếu song song của M trên mặt phẳng (P) theo phương a.

Mặt phẳng (P) được gọi là mặt phẳng chiếu, phương của a gọi là phương chiếu.

Phép đặt tương ứng mỗi điểm M với hình chiếu M’ của nó trên (P) được gọi là phép chiếu song song lên (P) theo phương a.

2. Tính chất của phép chiếu song song

  • Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự của ba điểm đó.
  • Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.
  • Biến hai đường thẳng song song thành đường thẳng song song hoặc trùng nhau.
  • Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của 2 đoạn thẳng nằm trên 2 đường thẳng song song hoặc cùng nằm trên 1 đường thẳng.

3. Hình biểu diễn của một số hình không gian trên mặt phẳng

  • Hình elip là hình biểu diễn của hình tròn.
  • Một tam giác bất kì có thể coi là hình biểu diễn của một tam giác tùy ý như tam giác đều, tam giác cân,…
  • Một hình bình hành bất kì có thể coi là hình biểu diễn của một hình bình hành tùy ý cho trước như hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành,…
  • Một hình thang bất kì cũng có thể coi là hình biểu diễn của một hình thang tùy ý cho trước, sao cho tỉ số độ dài của hai cạnh đáy được bảo toàn.

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.