Vectơ trong không gian – Môn Toán – Lớp 11

0

Ở video này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thanh Tùng (giáo viên môn Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu Vectơ trong không gian.

Tham khảo thêm:

1. Vectơ là gì?

  • Vectơ có điểm gốc và điểm ngọn
  • Vectơ có phương và chiều
  • Độ lớn của Vectơ tính theo đơn vị tỉ lệ

2. Các phép toán trên Vectơ

 

Ví dụ: 

3. Tích vô hướng của hai vecto

Tích vô hướng của hai Vectơ là một số thực

4. Sự đồng phẳng

Có Vectơ a,b,c là Vectơ đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng hoặc giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng.

  • Một Vectơ này có thể được biểu diễn qua 2 Vectơ kia.

  • 3 Vectơ a,b,c không đồng phẳng nếu tồn tại các số m,n,k và một Vectơ x nào đó sao cho:

Ví dụ:

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Toán lớp 11.