Hai đường thẳng vuông góc – Môn Toán – Lớp 11

0

Ở video này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thanh Tùng (giáo viên môn Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu Hai đường thẳng vuông góc.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

✅ Lộ trình học 4 bước bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên suốt quá trình học tập của học sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

Tham khảo thêm:

I. Góc giữa hai đường thẳng

Cho 2 đường thẳng d1 và d2 cắt nhau, góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 là góc nhỏ nhất giữa các góc mà chúng tạo thành.

Muốn tìm góc giữa hai đường thẳng ra sử dụng quan hệ song song, đưa các đường thẳng về các yếu tố có điểm chung.

II. Hai đường thẳng vuông góc

Đường thẳng d1 và d2 vuông góc với nhau trong không gian khi và chỉ khi góc giữa d1 và d2 bằng 90 độ.

Để chứng minh hai đường thẳng vuông góc ta chứng minh theo yếu tố tích vô hướng như sau:

Ví dụ:

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Toán lớp 11.