Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song – Môn Toán lớp 11

0

Tham khảo thêm:

1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian

Đường thẳng a và b chéo nhau khi a và b không nằm trên cùng mặt phẳng.

Đường thẳng a và b cùng nằm trên một mặt phẳng, xảy ra các trường hợp sau:

  • a và b cắt nhau.
  • a và b song song với nhau.
  • a và b trùng nhau.

2. Tính chất và định lí

  • Qua một điểm cho trước không nằm trên đường thẳng a trong không gian, có một và chỉ một đường thẳng song song với a.
  • Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
  • Ba giao tuyến đồng quy hoặc đôi một song song khi ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến đó.
  • Hai mặt phẳng phân biệt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng cũng song song với 2 đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.