Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng – Môn Toán lớp 11

0

Tham khảo thêm:

1. Tính chất của đường thẳng và mặt phẳng

  • Qua 2 điểm phân biệt, có một và chỉ một đường thẳng đi qua.
  • Qua 3 điểm không thẳng hàng, có một và chỉ một mặt phẳng đi qua.
  • Trong một đường thẳng có hai điểm phân  biệt cùng thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm thuộc đường thẳng đó đều nằm trên mặt phẳng đó.
  • Có 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.
  • Nếu 2 mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có một điểm chung khác nữa.
  • Giao tuyến của hai mặt phẳng là đường thẳng đi qua điểm chung giữa hai mặt phẳng.

2. Cách xác định một mặt phẳng

Một mặt phẳng được xác định khi:

  • Đi qua ba điểm không thẳng hàng.
  • Đi qua một điểm và một đường thẳng không đi qua điểm đó.
  • Chứa hai đường thẳng cắt nhau.

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.