Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng – Môn Toán lớp 11

0

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

✅ Lộ trình học 4 bước bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên suốt quá trình học tập của học sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

Tham khảo thêm:

1. Tính chất của đường thẳng và mặt phẳng

  • Qua 2 điểm phân biệt, có một và chỉ một đường thẳng đi qua.
  • Qua 3 điểm không thẳng hàng, có một và chỉ một mặt phẳng đi qua.
  • Trong một đường thẳng có hai điểm phân  biệt cùng thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm thuộc đường thẳng đó đều nằm trên mặt phẳng đó.
  • Có 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.
  • Nếu 2 mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có một điểm chung khác nữa.
  • Giao tuyến của hai mặt phẳng là đường thẳng đi qua điểm chung giữa hai mặt phẳng.

2. Cách xác định một mặt phẳng

Một mặt phẳng được xác định khi:

  • Đi qua ba điểm không thẳng hàng.
  • Đi qua một điểm và một đường thẳng không đi qua điểm đó.
  • Chứa hai đường thẳng cắt nhau.

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.