COMPETITION – Môn Tiếng anh – Lớp 11.

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài COMPETITION.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ LỘ TRÌNH HỌC 4 BƯỚC bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOP THẦY CÔ NỔI TIẾNG - GIÀU KINH NGHIỆM

✅CAM KẾT TIẾN BỘ 100% - đồng hành cùng con xuyên suốt quá trình học

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

I. Vocabulary.

 1. compete (v): cạnh tranh.
 2. competitive (adj): cạnh tranh.
 3. competition (n): sự cạnh tranh.
 4. competitor (n): người cạnh tranh.
 5. marathon (n): cuộc chạy đua.
 6. represent (v): đại diện.
 7. representative (adj): người đại diện.
 8. stimulate (v): kích thích.
 9. stimulation (n): tinh thần.
 10. spirit (n): tinh thần
 11. sponsor (n): người đỡ đầu.
 12. participate in = take part in: tham gia.
 13. observe: quan sát.
 14. judge: giám khảo.
 15. announce: thông báo.
 16. recite: đọc thơ.
 17. smooth: trôi chảy.
 18. award: tặng, thưởng.
 19. annual: hằng năm

II. Phrase, colloccations, structures.

 1. (be) sponsored by: được tài trợ bởi ai.
 2. explain st to sb: giải thích cái gì cho ai
 3. a group of: nhóm
 4. in all: tổng cộng
 5. find out: tìm ra
 6. have difficulty/problem/trouble (in) Ving: gặp khó khăn trong vấn đề gì.
 7. time is up: thời gian đã hết.
 8. apologise (to sb) for Ving: xin lỗi ai về việc gì.

III. Grammar.

Câu gián tiếp:

 1. suggest: gợi ý, đề nghị làm gì.

“Shall we/ let’s/ why don’t we Vo?”

“How about/ what about Ving?

-> suggest Ving.

2. admit/deny Ving: thừa nhận, từ chối điều gì.

3. insist on Ving: khăng khăng.

4. dream of Ving: mơ trở thành…

5. Prevent sb from Ving: ngăn ai đó không làm gì.

6. Thank sb for Ving: cảm ơn ai về điều gì.

7. Look forward to Ving: mong chờ làm gì.

8. Warn sb against: cảnh báo điều gì.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 11.