ILLITERACY – Môn Tiếng anh – Lớp 11.

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài ILLITERACY.

I. Vocabulary.

 1. province: tỉnh
 2. universal: chung.
 3. illilerate: thất học.
 4. eradicate: xóa
 5. campaign: chiến dịch.
 6. ethnic: thuộc sắc tộc.
 7. highlands: cao nguyên.
 8. mountainous: vùng núi.
 9. honorable: thật vinh dự
 10. relevant: thích hợp
 11. expand: mở rộng
 12. struggle: đấu tranh.

II. Phrase, colloccations, structures.

 1. “Universalisation of Primary Education”: sự phổ cập giáo dục tiểu học.
 2. Illiteracy Eradication: xóa mù chữ.
 3. ethnic minority students: dân tộc thiểu số.
 4. relevant materials: học liệu
 5. farming technique: dụng cụ nông nghiệp.
 6. family planning: kế hoạch hóa gia đình
 7. Vietnam society of learning promotion: hội khuyến học Việt Nam.

III. Grammar.

Chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp với câu mệnh lệnh:

“V, please” -> S + told/asked + sb to do st.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 11.