ILLITERACY – Môn Tiếng anh – Lớp 11.

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài ILLITERACY.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

✅ Lộ trình học 4 bước bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên suốt quá trình học tập của học sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

I. Vocabulary.

 1. province: tỉnh
 2. universal: chung.
 3. illilerate: thất học.
 4. eradicate: xóa
 5. campaign: chiến dịch.
 6. ethnic: thuộc sắc tộc.
 7. highlands: cao nguyên.
 8. mountainous: vùng núi.
 9. honorable: thật vinh dự
 10. relevant: thích hợp
 11. expand: mở rộng
 12. struggle: đấu tranh.

II. Phrase, colloccations, structures.

 1. “Universalisation of Primary Education”: sự phổ cập giáo dục tiểu học.
 2. Illiteracy Eradication: xóa mù chữ.
 3. ethnic minority students: dân tộc thiểu số.
 4. relevant materials: học liệu
 5. farming technique: dụng cụ nông nghiệp.
 6. family planning: kế hoạch hóa gia đình
 7. Vietnam society of learning promotion: hội khuyến học Việt Nam.

III. Grammar.

Chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp với câu mệnh lệnh:

“V, please” -> S + told/asked + sb to do st.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 11.