VOLUNTEER WORK – Môn Tiếng anh – Lớp 11.

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài VOLUNTEER WORK.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ LỘ TRÌNH HỌC 4 BƯỚC bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOP THẦY CÔ NỔI TIẾNG - GIÀU KINH NGHIỆM

✅CAM KẾT TIẾN BỘ 100% - đồng hành cùng con xuyên suốt quá trình học

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

I. Vocabulary.

 1. volunteer: người tình nguyện.
 2. take care of: chăm sóc.
 3. orphan: mồ côi.
 4. home for the aged: trại dưỡng lão.
 5. to mow: cắt.
 6. donate: tặng, hiến.
 7. remote: xa xôi
 8. mountainous: núi
 9. disadvantaged: thiệt thòi.
 10. handicapped: người bị tàn tật.
 11. disaster: thảm họa.

II. Phrase, colloccations, structures.

 1. my whole life long: nói chung.
 2. for example: ví dụ
 3. clean up: dọn dẹp.
 4. do the shopping: đi chợ.
 5. mow the lawns: cắt cỏ.
 6. no longer/more: không nữa.
 7. get to know things: làm quen với
 8. give care and comfort: đem lại sự quan tâm
 9. overcome their difficulties: vượt lên trên những khó khăn
 10. provide education for children: cung cấp.

III. Grammar.

 1. prevent sb from Ving: ngăn cái gì đó.
 2. spend/waste Ving: dành, tốn…
 3. have difficulty/trouble Ving: gặp khó khăn, rắc rối…
 4. compliment sb on Ving: chúc mừng…

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 11.