Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau – Môn Toán lớp 11

0

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ LỘ TRÌNH HỌC 4 BƯỚC bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOP THẦY CÔ NỔI TIẾNG - GIÀU KINH NGHIỆM

✅CAM KẾT TIẾN BỘ 100% - đồng hành cùng con xuyên suốt quá trình học

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

Tham khảo thêm:

1. Định nghĩa phép dời hình là gì

Với hai điểm M,N tùy ý và ảnh M’,N’ tương ứng luôn có M’N’=MN, được gọi là phép dời hình. Phép dời hình luôn bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

Phép tịnh tiến, phép đồng nhất, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép quay đều là những phép dời hình.

Một phép dời hình là phép biến hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép dời hình.

2. Tính chất của phép dời hình

Phép dời hình biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, đường thẳng thành đường thẳng, tia thành tia, tam giác thành tam giác bằng nó, góc thành góc bằng nó, đường tròn thành đường tròn có bán kính bằng nó.

Nếu phép dời hình biến tam giác này thành tam giác kia thì cũng biến trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp…của tam giác này bằng tam giác kia nó.

3. Hai hình bằng nhau

Nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia thì hai hình đó bằng nhau.

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.