Phép quay – Môn Toán lớp 11

0

Tham khảo thêm:

1. Định nghĩa phép quay là gì

Cho điểm O và góc lượng giác anpha, phép biến hình O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành điểm M’ sao cho OM’=OM và góc lượng giác (OM;OM’) bằng anpha được gọi là phép quay tâm O góc anpha.

Trong đó: Điểm O được gọi là tâm quay; Anpha được gọi là góc quay của phép quay đó.

Kí hiệu: 

Nhận xét:

Chiều dương của đường tròn lượng giác là chiều dương của phép quay và ngược lại.

  • Phép đồng nhất là phép quay 
  • Phép đối xứng tâm là phép quay 

2. Tính chất của phép quay

Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

Phép quay biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, tam giác thành tam giác bằng nó, đường tròn thành đường tròn bằng nó, biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

Phép quay góc anpha biến d thành d’ sao cho d và d’ bằng trị tuyệt đối anpha với 

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.