Một số phương trình lượng giác thường gặp – Môn Toán – Lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thanh Tùng (giáo viên môn Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Một số phương trình lượng giác thường gặp”.

Tham khảo thêm:

1. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác

Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác có dạng: at+b=0

Có a,b là các hằng số (a#0); t là hàm số lượng giác.

Cách giải: Đưa về phương trình lượng giác cơ bản.

Ví dụ: 

2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác

Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác có dạng:

Với a,b,c là các hằng số; t là hàm số lượng giác.

Cách giải:

  • Bước 1: Đặt ẩn phụ và điều kiện cho ẩn
  • Bước 2: Giải phương trình chứa ẩn phụ.
  • Bước 3: Giải phương trình lượng giác cơ bản.

3. Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx

Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx có dạng:

a sinx + b cosx = c

Điều kiện có nghiệm: 

Cách giải: 

Phương trình trở thành: 

Đặt  ta được phương trình lượng giác cơ bản.

Khi đó phương trình trở thành: 

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Toán lớp 11.