Hoán vị , Chỉnh hợp, Tổ hợp là gì?- Môn Toán lớp 11

0
264

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thanh Tùng (giáo viên môn Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Phương trình lượng giác cơ bản”.

1, Giai thừa.

a, Định nghĩa.

Với mọi số tự nhiên dương n, tích 1.2.3…n được gọi là n giai thừa.

  • Kí hiệu: n!
  • Vậy n!=1.2.3…n
  • Quy ước 0!=1.

b, Tính chất.

  • n!=n(n-1)!
  • n!=n(n-1)(n-2)….(n-k-1)k!

2, Hoán vị.

a, Định nghĩa: Hoán vị phần tử của tập A gồm n phần tử được sắp xếp theo một thứ tự (n>=1).

Kí hiệu số hoán vị: Pn

b, Số hoán vị của tập n phần tử: Pn=n!

3, Chỉnh hợp.

a, Định nghĩa:

Cho tập A gồm n phần tử và số nguyên k với 1≤k≤n. Khi lấy  k phần tử của A và sắp xếp chúng theo một thứ tự ta được một chỉnh hợp chập k của n phần tử của A.

b, Số chỉnh hợp.

3, Tổ hợp.

a, Định nghĩa.

Cho tập A gồm n phần tử và số nguyên k với 1≤k≤n. Mỗi tập con của A có k phần tử được gọi là tổ hợp chập k của n phần tử của A.

b, Số tổ hợp.

c, Tính chất.

Tính chất 1: 

Tính chất 2: 

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Toán lớp 11.

Bình luận Facebook
Hoán vị , Chỉnh hợp, Tổ hợp là gì?- Môn Toán lớp 11
Đánh giá bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here