Phương trình lượng giác cơ bản – Môn Toán lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thanh Tùng (giáo viên môn Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Phương trình lượng giác cơ bản”.

Tham khảo thêm:

1. Phương trình sinx = a

Nếu |a| > 1: Phương trình vô nghiệm.

Nếu |a| ≤1: 

Tổng quát: 

Các trường hợp đặc biệt: 

2. Phương trình cosx = a

Nếu |a| > 1: Phương trình vô nghiệm.

Nếu |a| ≤1: 

Tổng quát: 

Các trường hợp đặc biệt: 

3. Phương trình tanx = a

Tổng quát: 

4. Phương trình cotx = a

Tổng quát: 

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Toán lớp 11.