Phép tịnh tiến – Môn Toán lớp 11

0

Tham khảo thêm:

1. Định nghĩa phép tịnh tiến là gì

Trong mặt phẳng chứa vecto, qua điểm M sử dụng phép biến hình ta được điểm M’ sao cho: 

được gọi là phép tịnh tiến theo vecto v.

Kí hiệu phép tịnh tiến theo vecto v là: 

=> 

2. Tính chất của phép tịnh tiến

Phép tịnh tiến là phép biến hình bảo tồn khoảng cách khi 

Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, tam giác thành tam giác bằng nó, đường tròn thành đường tròn bằng nó, biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

3. Biểu thức tọa độ

Với 2 điểm M(x;y), M(x’;y’) và vecto v. Ta có: 

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 11.