Phong cách ngôn ngữ báo chí – Môn văn lớp 11

0

1, Một số thể loại văn bản báo chí.

Phóng sự: là một bản tin nhằm mở rộng tường thuật chi tiết những sự kiện tiêu biểu, miêu tả tính hấp dẫn, sinh động sáng tạo.

Bản tin: thường mang tính thời sự, mới, cập nhật, ngắn gọn và có thời gian, địa điểm và sự việc rõ ràng.

Tiểu phẩm: ngắn gọn; ngôn ngữ thân mật, tự nhiên, dân dã, mỉa mai, châm biếm; phản ánh một quan điển về thời cuộc.

2, Văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chí.

Báo chí có hai dạng chính: dạng nói và dạng viết.

Báo chí gồm nhiều thể loại khác nhau: phóng sự, bản tin, tiểu phẩm còn có quảng cáo, trao đổi ý kiến, bình luận thời sự, thư bạn đọc,…

Sử dụng ngôn ngữ ở mỗi thể loại báo chí có yêu cầu riêng.

Chức năng của ngôn ngữ báo chí là cung cấp tin tức, phản ánh dư luận và ý kiến của quần chúng, nêu lên quan điểm, chính kiến nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội.