Thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia 2023 (CHÍNH XÁC NHẤT)

0

Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã công bố công văn 1515/BGDĐT-QLCL | Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023. Trong đó có thông tin rất quan trọng được nhiều bạn thí sinh quan tâm chính là thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia 2023.

Bài viết tham khảo thêm:

Thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia 2023 – Công bố chính thức của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia 2023 được quy định tại Công văn 1515/BGDĐT-QLCL do Bộ GD&ĐT công bố ngày 07/4/2023 như sau:

Từ ngày 04/5/2023 đến 17h00 ngày 13/5/2023:

– Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 thực hiện đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2023 trực tuyến hoặc trực tiếp;

– Thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2023 trực tiếp; Đơn vị đăng ký dự thi thu hồ sơ đăng ký dự thi và bản photo CMND/CCCD, nhập dữ liệu của thí sinh lên Hệ thống quản lý thi (thí sinh có thể nộp phong bì có dán kèm tem ghi rõ địa chỉ và thông tin người nhận nếu như thấy cần thiết).

– Sau khi đã hoàn thành việc nhập dữ liệu đăng ký dự thi lên trên hệ thống quản lý thi, Đơn vị đăng ký dự thi in thông tin của thí sinh từ Hệ thống quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc là người được phân công tổ chức cho học sinh để rà soát và ký xác nhận.

Chậm nhất 17h00 ngày 13/5/2023:

Các Đơn vị đăng ký dự thi cần phải hoàn thành việc nhập Hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh tự do. Sở GD&ĐT hoàn thành việc rà soát lại điểm bảo lưu của thí sinh và chỉnh sửa những sai sót hồ sơ đăng ký dự thi (nếu có) chậm nhất đến ngày 19/5/2023.

thoi-gian-dang-ky-thi-thpt-quoc-gia-2023-1

Chậm nhất vào ngày 22/5/2023:

Các Đơn vị đăng ký dự thi phải hoàn thành các công việc: 

  • In Phiếu đăng ký dự thi + Phiếu đăng ký dự thi số 1 + Phiếu đăng ký dự thi số 2 của thí sinh đang học tại lớp 12 năm học 2022-2023; 
  • Ký tên, đóng dấu lên trên các phiếu đăng ký dự thi đã in; 
  • Lưu Phiếu đăng ký dự thi số 1 tại Đơn vị ; 
  • Giao lại Phiếu đăng ký dự thi số 2 cho thí sinh.

Chậm nhất vào ngày 06/6/2023:

Các Đơn vị đăng ký dự thi cần hoàn thành các công việc sau:

– Thu Phiếu đăng ký xét công nhận TN THPT, hồ sơ xét công nhận TN THPT và hồ sơ hưởng ưu tiên trong xét tuyển ĐH, CĐ; nhập dữ liệu xét công nhận TN THPT và dữ liệu về ưu tiên trong xét tuyển ĐH, CĐ của thí sinh lên Hệ thống quản lý thi.

Ngay sau khi đã nhập xong dữ liệu, in thông tin của thí sinh lấy từ Hệ thống quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc là người được phân công tổ chức cho học sinh rà soát lại và ký xác nhận.

– Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi TN THPT và các hồ sơ có liên quan tới Kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh tham dự kỳ thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp đến cho thí sinh.

Sau đó, in Danh sách thí sinh đăng ký dự thi TN THPT theo thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh theo lớp/trường đối với các bạn thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023, theo đối tượng đối với các bạn thí sinh tự do.

– Các Sở GDĐT, các trường trung học phổ thông hướng dẫn để thí sinh có CCCD|CMND|ĐDCN|Số Hộ chiếu trước khi đăng ký thi.

Trong trường hợp nếu thí sinh tự do không có CCCD|CMND|ĐDCN|Số Hộ chiếu và mã định danh, Hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh đó một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Những thí sinh có nguyện vọng đăng ký để xét tuyển ĐH, CĐ thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình lúc đăng ký dự thi.

*Lưu ý: Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải sử dụng CCCD|CMND|ĐDCN|Số Hộ chiếu thống nhất khi đăng ký dự thi TN THPT, đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ.

– Trong thời hạn đăng ký dự thi TN THPT, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ cần khai báo trên phần mềm đầy đủ, chính xác các thông tin kèm minh chứng theo quy định và hướng dẫn tại phần Phụ lục XVII để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH – CĐ.

– Hồ sơ, chứng nhận được hưởng ưu tiên, khuyến khích liên quan tới xét công nhận tốt nghiệp THPT cần phải được thí sinh nộp cho Đơn vị đăng ký dự thi chậm nhất vào ngày 31/5/2023.

Đơn vị đăng ký dự thi có trách nhiệm rà soát và tra cứu thông tin cung cấp bởi CSDL quốc gia về dân cư ( ở trên Hệ thống quản lý thi) để xác nhận về diện ưu tiên theo nơi ở thường trú cho thí sinh.

– Đơn vị đăng ký dự thi phải chịu trách nhiệm bảo quản Phiếu đăng ký dự thi số 1, Phiếu đăng ký xét công nhận TN THPT, hồ sơ xét công nhận TN THPT kèm theo, Danh sách thí sinh đăng ký dự thi để xuất trình kịp thời phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, công tác xét công nhận TN THPT và yêu cầu sửa chữa (nếu có);

Bàn giao lại cho Sở GDĐT Danh sách đăng ký dự thi, Phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh đang là học sinh lớp 12 năm học 2022-2023 hoặc túi hồ sơ đăng ký dự thi TN THPT (có bản sao CCCD|CMND|ĐDCN|Hộ chiếu) đối với thí sinh tự do.

⇒ Như vậy, Thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia 2023 là từ ngày 04/5/2023 đến 17h00 ngày 13/5/2023.