Thuyết Electron – Môn Vật lý – Lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thành Nam (giáo viên môn Vật lý tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về Thuyết Electron.

I. Cấu tạo nguyên tử.

Nguyên tử cấu tạo gồm một hạt nhân mang điện dương nằm ở trung tâm và các electron mang điện âm chuyển động xung quanh.
Hạt nhân có cấu tạo gồm hai loại hạt là notron không mang điện và proton mang điện tích dương.

II. Thuyết điện tử.

Nội dung: Electron có thể di chuyển giữa các nguyên tử.

Nhiễm điện do cọ sát: Sự di chuyển và cư trú của các electron tạo nên các hiện tượng về điện và tính chất điện.

III. Điện tích nguyên tố và bảo toàn điện tích.

*Điện tích nguyên tố:

Điện tích của vật là bội số của e=- 1,6.10-19C. hằng số e gọi là hằng số điện tích nguyên tố.

*Định luật bảo toàn điện tích: Tổng đại số các điện tích trong một hệ cô lập là một hắng số.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Vật lí lớp 11.