Tìm m để hàm số có tiệm cận đứng

0

Tìm m để hàm số có tiệm cận đứng là một trong những dạng câu xuất hiện rất nhiều trong các đề thi, đề kiểm tra. butbi.hocmai.vn đã tổng hợp lại trong bài viết này, cùng tham khảo nhé!

Tham khảo thêm:

1. Tìm m để hàm số có tiệm cận đứng

* Hàm số có tiệm cận đứng khi nào

Hàm số y=f(x) muốn có đường tiệm cận đứng thì cần phải thỏa mãn đủ các điều kiện sau:

  • Có các điểm mà hàm số KXĐ (không xác định). Đồng thời tồn tại lân cận phải hoặc trái của điểm đó là tập con của TXĐ (tập xác định) của hàm số f(x).
  • Tồn tại ít nhất một giới hạn 1 bên tại các điểm nêu trên bằng vô cực.
Hàm số có tiệm cận đứng
Hàm số có tiệm cận đứng

→ khi nào hàm số không có tiệm cận đứng: Hàm số không có tiệm cận đứng khi không thỏa mã điều kiện bên trên.

Tìm m để hàm số có tiệm cận đứng (dạng 1)

*Lý thuyết:

Tìm m để hàm số có tiệm cận đứng
Tìm m để hàm số có tiệm cận đứng

 

*Bài tập vận dụng

Tìm tham số m để hàm số có tiệm cận đứng

Tìm m để hàm số có đường tiệm cận đứng

Tìm m để hàm số có đường tiệm cận đứng
Tìm m để hàm số có đường tiệm cận đứng

 

Tìm m để hàm số có tiệm cận đứng (dạng 2)

Bài 1: Tìm m để hàm số có 2 tiệm cận đứng

Tìm m để hàm số có 2 tiệm cận đứng
Tìm m để hàm số có 2 tiệm cận đứng

Bài 2: Tìm tất cả giá trị của m để hàm số có tiệm cận đứng

Tìm tất cả giá trị của m để hàm số có tiệm cận đứng
Tìm tất cả giá trị của m để hàm số có tiệm cận đứng

Bài 3: Tìm tất cả giá trị của m để hàm số có 2 đường tiệm cận đứng

Tìm tất cả giá trị của m để hàm số có 2 đường tiệm cận đứng
Tìm tất cả giá trị của m để hàm số có 2 đường tiệm cận đứng

Bài 4: Tìm m để hàm số KHÔNG có tiệm cận đứng

Tìm m để hàm số KHÔNG có tiệm cận đứng
Tìm m để hàm số KHÔNG có tiệm cận đứng

Bài 5: Tìm m để hàm số có 1 tiệm cận đứng

Tìm m để hàm số có 1 tiệm cận đứng
Tìm m để hàm số có 1 tiệm cận đứng