Tiệm cận đứng là gì | công thức, cách tìm, bài tập

0

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là gì, công thức tiệm cận đứng, cách tìm và bài tập vận dụng để các bạn tham khảo:

Tham khảo thêm:

1. Tiệm cận đứng là gì

Đường tiệm cận của 1 đồ thị hàm số y = f(x) được xác định thông qua tập xác định D để biết số giới hạn phải tìm.

Tiệm cận đứng là gì
Tiệm cận đứng là gì
Hình mình họa khái niệm tiệm cận đứng là gì
Hình mình họa khái niệm tiệm cận đứng là gì

2. Công thức tiệm cận đứng

Công thức tính nhanh tiệm cận đứng của hàm phân tuyến tính để các bạn tham khảo:

Công thức tính nhanh tiệm cận đứng của hàm phân tuyến tính
Công thức tính nhanh tiệm cận đứng của hàm phân tuyến tính

Ví dụ minh họa:

3. Cách tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có 2 cách. Cách bạn cùng tham khảo nhé:

a) Cách tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số dạng f(x)/gx)

Để có thể tìm được tiệm cận đứng của hàm số dạng f(x)/g(x) thì chúng ta làm các bước như sau:

  • Bước 01: Tìm nghiệm xvới phương trình g(x)=0
  • Bước 02: Trong số những nghiệm ta tìm được ở bước trên, loại tất cả các giá trị là nghiệm của hàm số f(x)=0
  • Bước 3: Những nghiệm x0 còn lại chúng ta được đường thẳng x = x0 chính là tiệm cận đứng của hàm số

Ví dụ minh họa: Tìm tiệm cận đứng của hàm số sau: y = x2−1 / x2−3x+2

Cách giải chi tiết:

Ta có: f(x)=x2−1 và g(x)=x2−3x+2

Xét phương trình g(x) = 0 ⇔ x2−3x+2 = 0 ⇔ x =2 hoặc x = 1

Ta nhận thấy x=1 cũng là nghiệm của phương trình f(x) = 0 ( x2−1 = 0)

x = 2 không phải là nghiệm của phương trình x2−1=0

Vậy chúng ta được hàm số đã cho có 1 tiệm cận đứng chính là đường thẳng x=2

b) Tìm tiệm cận đứng dựa vào định nghĩa

4. Bài tập tìm tiệm cận đứng có đáp án

Bài tập tìm tiệm cận đứng có đáp án

Bài tập tìm đường tiệm cận đứng có đáp án chi tiết

Bài tập tìm đường tiệm cận đứng có đáp án
Bài tập tìm đường tiệm cận đứng có đáp án