ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN NĂM 2021

0

Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân là trường đại học đầu ngành, trong điểm của lực lượng Công an nhân dân. Trường đào tạo các sĩ quan cảnh sát phục vụ trong ngành công an, góp phần vào công cuộc giữ ổn định xã hội, góp phần đưa đất nước đi lên – Review HV Cảnh sát nhân dân

Thành lập: 11/05/1968Trụ sở chính: phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạo và điểm chuẩn của trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân:

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 27.91 Đối với nữ
Địa bàn 2
2 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A00 28.65 Đối với nữ
Địa bàn 2
3 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 D01 28.26 Đối với nữ
Địa bàn 2
4 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 28.23 Đối với nữ
Địa bàn 2
5 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 28.83 Đối với nữ
Địa bàn 1
6 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A00 27.98 Đối với nữ
Địa bàn 1
7 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 D01 28.98 Đối với nữ
Địa bàn 1
8 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 29.75 Đối với nữ
Địa bàn 1
9 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 23.93 Đối với nam
Địa bàn 8
10 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A00 23.09 Đối với nam
Địa bàn 8
11 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 24.76 Đối với nam
Địa bàn 8
12 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 26.13 Đối với nam
Địa bàn 3
13 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A00 25.63 Đối với nam
Địa bàn 3
14 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 D01 26.43 Đối với nam
Địa bàn 3
15 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 26.54 Đối với nam
Địa bàn 3
16 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 26.51 Đối với nam
Địa bàn 2
17 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A00 26.33 Đối với nam
Địa bàn 2
18 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 D01 26.39 Đối với nam
Địa bàn 2
19 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 27.15 Đối với nam
Địa bàn 2
20 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 C03 25.94 Đối với nam
Địa bàn 1
21 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A00 25.39 Đối với nam
Địa bàn 1
22 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 D01 26.54 Đối với nam
Địa bàn 1
23 Nghiệp vụ cảnh sát 7860100 A01 27.03 Đối với nam
Địa bàn 1