Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2021

0

Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Đại học Ngoại Thương năm 2021 cho tất cả các ngành. Theo đó, mức điểm dao động từ 28.05 đến 39.35 điểm.