Gợi ý đáp án đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 – HOCMAI

0

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2022 đã được Hệ thống Giáo dục HOCMAI cập nhật nhanh, đầy đủ và chính xác nhất trong bài viết dưới đây. Phụ huynh, học sinh tham khảo và so sánh với đáp án trong bài làm của mình.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2022

Theo nhận định của tổ chuyên môn HOCMAI, đề thi môn Tiếng Anh năm 2022 bám sát cấu trúc của đề thi tham khảo, tập trung vào các kiến thức cơ bản và có độ phân hóa tốt, đáp ứng đúng mục tiêu của một đề thi dùng để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển vào các trường đại học. 

Về nội dung kiến thức: Các câu hỏi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, bám sát các đơn vị kiến thức ở đề thi tham khảo mà Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố hồi 31/3/2022 với các kiến thức ngữ pháp quen thuộc như: câu hỏi đuôi, câu bị động, câu so sánh, thì động từ, mệnh đề trạng ngữ, modal verbs, câu tường thuật, giới từ, đảo ngữ, rút gọn mệnh đề quan hệ. Ngoài các kiến thức ngữ pháp cơ bản, đề thi còn kiểm tra việc sử dụng từ vựng đúng văn cảnh, phân biệt các cụm từ dễ gây nhầm lẫn, vốn hiểu biết về thành ngữ và cụm từ cố định. Đề thi cũng tập trung kiểm tra kỹ năng đọc và viết của học sinh. Cụ thể là vận dụng các kiến thức ngữ pháp và từ vựng để đọc hiểu được văn bản, kết hợp khả năng tư duy phân tích thông tin trong bài đọc để xử lý các dạng câu hỏi như tiêu đề bài đọc, câu hỏi chi tiết, đại từ thay thế, tìm từ gần nghĩa nhất, phát biểu nào đúng/không đúng, câu hỏi suy luận. Về kỹ năng viết, học sinh cần áp dụng các cấu trúc ngữ pháp đề hình thành nên một câu đảm bảo đúng về thì, thể, ngữ nghĩa. Cả hai kỹ năng này đều không xuất hiện các dạng câu hỏi mới.

Về độ khó của đề thi

Có khoảng 80% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và phần còn lại là các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Đề thi không xuất hiện câu hỏi cực khó và đánh đố, các câu đòi hỏi thí sinh phải tư duy, suy luận vẫn tập trung vào phần từ vựng vì đây là mảng kiến thức rất rộng, có thể kể đến thành ngữ (câu 12 mã 418), từ vựng nâng cao (câu 7 mã 418), từ dễ gây nhầm lẫn (câu 45 mã 418) và các câu hỏi từ vựng trong bài đọc hiểu cũng thử thách hơn như câu số 33, 37 (mã 418) và các câu hỏi suy luận, nội dung chính của bài.Các dạng câu hỏi này học sinh thường gặp khó khăn nếu như không có một vốn từ vựng phong phú và kỹ năng làm bài tốt.

Các dạng bài như câu giao tiếp rất gần gũi với đời sống. Câu hỏi tìm từ đồng nghĩa – trái nghĩa kiểm tra các từ quen thuộc trong quá trình ôn luyện, có những cụm từ khó học sinh có thể dựa vào ngữ cảnh để đoán cũng có thể đạt điểm tối đa phần này.

Ma trận Đề thi chính thức môn Tiếng Anh kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Dạng bài Chuyên đề Cấp độ câu hỏi
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Ngữ âm Phát âm 2
Trọng âm 1 1
Hoàn thành câu Loại từ 1
Câu hỏi đuôi 1
Giới từ 1
Liên từ 1
Trật tự tính từ 1
Thì động từ 1
Mệnh đề thời gian 1
Câu bị động 1
Rút gọn mệnh đề 1
So sánh 1
Idiom 1
Word choice 1
Phrasal verbs 1
Collocation 1
Fixed expression 1
Chức năng giao tiếp Giao tiếp hàng ngày 2
Từ đồng nghĩa – trái nghĩa Từ đồng nghĩa 2
Từ trái nghĩa 1 1
Tìm lỗi sai Lỗi sai về thì 1
Lỗi sai về đại từ thay thế 1
Lỗi sai về từ vựng 1
Kỹ năng viết Tìm câu đồng nghĩa 3
Nối câu 1 1
Kỹ năng đọc Đọc điền từ 1 2 2
Đọc hiểu 5 câu 1 4
Đọc hiểu 7 câu 1 3 1 2
TỔNG 18 22 5 5
TỶ LỆ (%) 36 44 10 10

 

Với đề thi này, học sinh dễ dàng đạt được mức 8 điểm, mức 9-10 thì yêu cầu học sinh không chỉ có kiến thức mà phải có vốn từ vựng tốt cũng như kỹ năng làm bài, vận dụng tương đối tốt.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2022

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2022 do tổ chuyên môn của Hệ thống Giáo dục HOCMAI thực hiện. Phụ huynh, học sinh xem và đối chiếu ngay với bài làm của mình:

Mã đề 418
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 D 21 B 31 D 41 A
2 D 12 D 22 D 32 C 42 C
3 C 13 A 23 B 33 A 43 B
4 A 14 D 24 A 34 B 44 B
5 B 15 A 25 B 35 A 45 A
6 D 16 D 26 C 36 C 46 C
7 C 17 D 27 C 37 D 47 C
8 B 18 B 28 D 38 C 48 B
9 C 19 A 29 C 39 A 49 A
10 D 20 D 30 B 40 B 50 A

 

Mã đề 420
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 B 21 D 31 B 41 A
2 B 12 B 22 D 32 C 42 B
3 A 13 A 23 C 33 B 43 A
4 C 14 B 24 C 34 B 44 A
5 A 15 B 25 A 35 C 45 A
6 A 16 A 26 C 36 B 46 C
7 A 17 A 27 B 37 B 47 A
8 D 18 D 28 B 38 A 48 C
9 A 19 D 29 C 39 C 49 B
10 B 20 C 30 C 40 C 50 C

 

Mã đề 402
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 A 21 D 31 D 41 C
2 C 12 D 22 C 32 B 42 C
3 A 13 C 23 C 33 C 43 A
4 A 14 B 24 C 34 A 44 D
5 A 15 B 25 D 35 A 45 C
6 D 16 A 26 A 36 C 46 B
7 B 17 A 27 D 37 B 47 A
8 B 18 B 28 B 38 C 48 B
9 D 19 C 29 B 39 B 49 D
10 C 20 D 30 A 40 A 50 A

 

Mã đề 404
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 D 21 A 31 D 41 B
2 D 12 C 22 A 32 A 42 C
3 C 13 C 23 C 33 A 43 B
4 D 14 B 24 A 34 B 44 C
5 A 15 C 25 C 35 A 45 C
6 A 16 B 26 D 36 C 46 A
7 A 17 A 27 D 37 C 47 C
8 D 18 B 28 D 38 A 48 A
9 D 19 C 29 C 39 A 49 B
10 B 20 B 30 B 40 B 50 C

 

Mã đề 412
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 B 21 D 31 D 41 D
2 C 12 B 22 C 32 C 42 A
3 C 13 A 23 D 33 C 43 A
4 C 14 C 24 D 34 A 44 D
5 A 15 A 25 A 35 D 45 D
6 B 16 C 26 A 36 C 46 A
7 A 17 B 27 D 37 D 47 A
8 A 18 A 28 A 38 A 48 C
9 A 19 C 29 D 39 C 49 D
10 B 20 C 30 D 40 C 50 D

 

Mã đề 414
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 B 21 C 31 D 41 A
2 A 12 C 22 D 32 C 42 A
3 D 13 B 23 B 33 B 43 D
4 B 14 C 24 D 34 A 44 A
5 C 15 D 25 B 35 C 45 B
6 D 16 B 26 A 36 B 46 D
7 A 17 D 27 C 37 C 47 B
8 C 18 B 28 A 38 B 48 A
9 D 19 D 29 D 39 C 49 D
10 B 20 A 30 A 40 A 50 B

 

Mã đề 406
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 D 21 A 31 D 41 A
2 A 12 C 22 A 32 C 42 C
3 A 13 B 23 D 33 A 43 D
4 C 14 B 24 A 34 D 44 D
5 C 15 A 25 B 35 B 45 B
6 C 16 B 26 B 36 A 46 C
7 A 17 D 27 C 37 A 47 D
8 C 18 C 28 D 38 D 48 A
9 D 19 B 29 A 39 B 49 C
10 B 20 D 30 C 40 C 50 A

 

Mã đề 424
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 A 21 C 31 A 41 C
2 B 12 D 22 A 32 C 42 D
3 B 13 A 23 C 33 D 43 C
4 C 14 C 24 D 34 D 44 D
5 D 15 A 25 C 35 A 45 A
6 B 16 A 26 A 36 D 46 D
7 D 17 C 27 D 37 A 47 D
8 A 18 A 28 C 38 D 48 B
9 A 19 C 29 D 39 C 49 A
10 D 20 A 30 C 40 C 50 B

 

Mã đề 422
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 A 21 C 31 A 41 C
2 B 12 D 22 A 32 C 42 C
3 B 13 A 23 C 33 D 43 C
4 C 14 C 24 A 34 D 44 D
5 D 15 A 25 C 35 A 45 C
6 B 16 A 26 D 36 D 46 D
7 D 17 C 27 C 37 A 47 A
8 A 18 A 28 A 38 D 48 D
9 A 19 C 29 D 39 C 49 D
10 D 20 A 30 C 40 C 50 B

 

Mã đề 408
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 D 21 C 31 C 41 C
2 A 12 B 22 C 32 B 42 B
3 D 13 C 23 B 33 A 43 C
4 C 14 A 24 A 34 C 44 B
5 D 15 B 25 B 35 C 45 A
6 D 16 A 26 C 36 B 46 C
7 B 17 A 27 C 37 C 47 C
8 B 18 A 28 A 38 C 48 A
9 A 19 B 29 A 39 A 49 B
10 C 20 A 30 B 40 B 50 B

 

Mã đề 410
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 D 21 A 31 D 41 D
2 B 12 C 22 B 32 C 42 A
3 D 13 B 23 B 33 C 43 C
4 A 14 D 24 C 34 C 44 A
5 D 15 D 25 B 35 B 45 A
6 A 16 D 26 D 36 D 46 B
7 D 17 C 27 B 37 A 47 B
8 B 18 B 28 D 38 C 48 A
9 A 19 B 29 B 39 D 49 C
10 C 20 D 30 C 40 D 50 C

 

Mã đề 416
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 A 21 C 31 C 41 D
2 A 12 D 22 A 32 C 42 C
3 D 13 C 23 B 33 B 43 A
4 A 14 B 24 D 34 C 44 B
5 A 15 C 25 D 35 C 45 B
6 B 16 B 26 D 36 D 46 D
7 A 17 B 27 C 37 D 47 B
8 D 18 A 28 C 38 A 48 D
9 D 19 C 29 D 39 D 49 A
10 C 20 B 30 A 40 B 50 B

Năm 2022, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn (KHTN hoặc KHXH).

Tiếng Anh là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Như vậy, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Chúc mừng các em đã hoàn thành kỳ thi và hy vọng các sĩ tử của chúng ta sẽ chinh phục được ngôi trường Đại học mơ ước.

>>> Xem thêm:

HOCMAI HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ NHẬN ĐỊNH ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 2022

Đồng hành cùng quý phụ huynh, học sinh trong mùa tuyển sinh năm 2022, HOCMAI tổ chức hướng dẫn giải đề và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT tất cả các môn năm 2022.

  • Hướng dẫn giải và nhận định đề  thi nhanh và chính xác nhất ngay sau khi thí sinh kế thúc thời gian làm bài.
  • Phân tích chi tiết, đánh giá độ khó của đề thi và mức phổ điểm thí sinh 2004 có thể đạt được.
  • Livestream chữa đề chi tiết cùng các giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong luyện thi Đại học.

Đón xem trên Fanpage Hocmai.vn THPT và kênh Youtube HOCMAI THPT

>>> Năm học 2022 – 2023, HOCMAI tiếp tục đồng hành cùng học sinh lớp 12 trên cả nước chinh phục thành công cánh cửa vào Đại học TOP đầu với Giải pháp PEN+PAT 2023. Đăng ký và nhận tư vấn lộ trình học HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY